ISO 21940 BILANČNÍ JAKOSTNÍ TŘÍDY G

Byly stanoveny stupně kvality vyvážení G, které umožňují klasifikovat požadavky na úroveň přípustné zbytkové nevyváženosti pro typ rotoru, která zaručuje jeho uspokojivý provoz. Třídy jsou uvedeny v tabulce, kde rostoucí číslo znamená méně přísnou normu. Číslo představuje maximální přípustnou rychlost vibrací rotujícího obrobku.
Třída G [mm/s] Příklady vyvažovacích rotorů
4000 Pohony klikového hřídele pro velké, pomalé lodní dieselové motory (rychlost pístu nižší než 9 m/s), které jsou ze své podstaty nevyvážené.
1600 Pohony klikového hřídele pro velké, pomalé lodní dieselové motory (rychlost pístu pod 9 m/s), přirozeně vyvážené.
630 pohony klikového hřídele, z podstaty nevyvážené, pružně uložené
250 pohony klikového hřídele, z podstaty nevyvážené, pevně namontované
100 Kompletní pístové motory pro osobní a nákladní automobily a lokomotivy
40 Cars: wheels, wheel rims, wheel sets, drive shafts Crankshaft drives, inherently balanced, elastically mounted
16 Agricultural machinery Crankshaft drives, inherently balanced, rigidly mounted Crushing machines Drive shafts (cardan shafts, propeller shafts)
6,3 Aircraft gas turbines Centrifuges (separators, decanters) Electric motors and generators (of at least 80 mm shaft height), of maximum rated speeds up to 950 r/min Electric motors of shaft heights smaller than 80 mm Fans Gears Machinery, general Machine tools Paper machines Process plant machines Pumps Turbo chargers Water turbines
2,5 Compressors Computer drives Electric motors and generators (of at least 80 mm shaft height), of maximum rated speeds above 950 r/min Gas turbines and steam turbines Machine-tool drives Textile machines
1 Audio and video drives Grinding machine drives
0,4 Gyroscopes Spindles and drives of high-precision systems
For justified reasons, it is possible to graduate the allowable rotor vibrations speed more precisely. To calculate the unbalance value in [gmm] depending on the grade G, the following formula is used: Upřed = 9549 · G · m/n where: Upřed – allowable rotor unbalance [gmm] m – rotor weight [kg] n – maximum rotor service speed [r/min] In the case of balancing rotor in two planes, the above value is the total value for the rotor. Due to its geometry, it must be properly divided into planes 1 and 2.