POPIS
Technické parametry
Video

Vyvažovačka CMT-48 VSR Big Twin je zkonstruována takovým způsobem, že v jednom plášti se nacházejí dvě vyvažovačky. Vysokootáčková vyvažovačka CMT-48 VSR Big pro jádra turbín osobních, dodávkových a nákladních vozidel do maximálního průměru rotoru turbodmychadla 110 mm (levá strana) a dvourovinná vyvažovačka CMT-48 TR pro jádra turbodmychadel dodávkových a nákladních vozidel a stavebních a průmyslových strojů o hmotnosti do 16 kg, s funkcí ověřování těsnosti všech modelů jader (pravá strana). Díky tomuto řešení je v jednom stroji obsaženo kompletní centrum pro vyvažování jader turbodmychadel.

Část centra, která využívá mechaniku vyvažovačky CMT 48 TR, je vhodná v další fázi regenerace nebo výroby turbíny, po výměně ložiskových prstenců a těsnění a jejím opětovném namontování do pláště turbodmychadla. Vyvážení rotorů turbín probíhá ve vlastních ložiscích namontovaných ve výrobních korpusech turbín. Stroj se vyznačuje velmi vysokou přesností měření a dodatečnými vlastnostmi, mj. možnost ověření těsnosti nebo kvality práce turbodmychadla. Část se středními otáčkami slouží především k dynamickému vyvažování turbodmychadel nákladních a dodávkových automobilů ve dvou rovinách. Plášť turbíny je přišroubován k měřicímu stolu stroje; k plášti je přivedeno olejové napájení kluzných ložisek; olej je odváděn do nádrže. Pro zajištění pracovních podmínek ložisek v turbíně, jež se blíží těm, které panují ve spalovacím motoru, je udržováno nastavení, stálá teplota a tlak oleje. K pohonu rotoru během dovažování se používá proud vzduchu s výkonem regulovaným z ovládacího panelu. Dosahované rychlosti otáček vyvažování závisí na uživatelem přiváděném množství vzduchu a nachází se v rozmezí od 10.000 do 40.000 ot/min.

Část centra, která využívá mechaniku vyvažovačky CMT-48 VSR Big, se používá pro vysokootáčkové turbíny osobních, dodávkových a nákladních automobilů. Vyvážení rotorů turbín probíhá ve vlastních ložiscích namontovaných ve výrobních korpusech turbín. Tento stroj se vyznačuje velmi vysokou přesností měření. Tento typ vyvažovačky se používá v případě, kdy má být ověřeno, zda při rychlosti otáček, jež se blíží nominálním, dochází k dodatečným dynamickým jevům na rotoru. Může to být například odchylka kola komprese z rotační osy např. v důsledku prohnutí koncovky osy pod vlivem zatížení momentem síly. Proces vyvažování probíhá v jedné korekční rovině, na straně kola komprese, při rychlosti otáček do 300.000 ot/min. V důsledku měření je získána charakteristika průběhu vibrací rotoru v celém rozsahu rychlosti. Stroj navíc prezentuje nevyvážení v jednotce hmotnosti na daném úhlu.

Vysvětlení systému adaptérů. 

Ve stroji je turbína uchycena do univerzálního korpusu. Do korpusu se montují vyměnitelné vložky, formující proud vzduchu během pohánění rotoru turbíny daného typu. Výše uvedené vložky jsou voleny v závislosti na velikosti a typu turbíny. Pracovní podmínky turbodmychadel se zde přibližují těm, které panují ve spalovacím motoru: rotor turbíny je poháněn stlačeným vzduchem, ložiska jsou napájena olejem s regulovaným tlakem a teplotou, jako v komoře motoru. Olej je odváděn do nádrže. K pohonu rotoru během dovažování se používá stlačený vzduch s tlakem 6 bar. Díky použití nové generace vložek, patentovaných naší firmou, jsme množství vzduchu, které potřebujeme, snížili na minimum. Tato část nemusí být pokaždé kalibrována. Vyvažování na části CMT-48 VSR Big probíhá za využití kalibrace provedené výrobcem, uživatel tedy neprovádí žádné vstupní úkony. I přesto si uživatel může pro ověření správné funkce stroje objednat kalibrační turbínu výroby CIMAT. Originalita řešení, patentovaného firmou CIMAT, použitého v CMT 48 VSR Big spočívá v použití nových typů adaptérů spojujících korpus turbodmychadla s vyvažovačkou. U vyvažovačky CMT-48 VSR Big Twin jsme použili specializovaný a velmi rychlý systém měření s ohledem na požadavky vyvažování vysokootáčkových turbín. V případě jejich vyvažování činí cyklus měření přibližně 4 sekundy. Měřicí a výpočtový modul ROTORTEST 8.5 obsahuje barevný LCD 17“ monitor pro vizualizaci výsledků a speciální software pro turbíny, díky kterému je obsluha jednoduchá a přehledná. Umožňuje ukládání údajů na USB a tisk protokolů z vestavěné tiskárny.

S inovativním upínacím systémem CIMAT se 10 desek a 10 pouzder rovná 100 tradičním konfiguracím adaptérů. Kromě toho je každá deska a každé pouzdro univerzální a lze do něj umístit až tucet ložiskových těles a rotorů – což znamená, že méně adaptérů bude pracovat s více sestavami. Toto inovativní řešení umožní vaší společnosti ušetřit čas a peníze.

Unikátní vlastnosti:

 • Globálně ověřeno.
 • Zkouška úniku oleje jádra.
 • Rychlost vyvažování - až 300 000 ot / min.
 • Kontrola teploty oleje a tlaku, aby se zabránilo běhu na sucho.
 • Nejmenší stopa pro každou velikost dílny.
 • Automatický regulační ventil vzduchu.
 • Energetický a úsporný systém adaptérů.
 • Doba přepnutí adaptérů je kratší než 30 s.
 • Pětistupňový systém filtrace oleje.
 • Bezplatná záruční a pozáruční vzdálená technická online podpora.
 • Vyrovnávací rozhraní je téměř ve všech jazycích.
 • Bezpečnostní ochrana ISO 21940-23: 2012 (stará ISO 7475 a DIN 45690) s bezpečnostními zámky a značkou CE.

NASTAVENÍ VYVÁŽENÍ TĚŽKÉ DUTY CORE

Otáčky vyvažování ≤ 40 000 ot / min
Minimální dosahované zbytkové nevyvážení 0,05 gmm
Maximální hmotnost středového souboru 16 kg
Průměr turbinového kola ≤ 130 mm
Počet vyvážených letadel 2

MALÉ, STŘEDNÍ A VELKÉ VYROVNÁVÁNÍ VYROVNÁVÁNÍ

Otáčky vyvažování  300 000 ot / min
Vyvažovací výsledky g grafy
Maximální průměr rotoru 110 mm
Průměr hadice pro přívod stlačeného vzduchu do vyvažovačky 1

Napájení a jiné parametry

Napájení 230 V +/- 10%, 50/60 Hz
Hmotnost stroje 550 kg
Rozměry stroje 1450 (šířka) x 1050 (hloubka) x 1600 (výška) mm
Průměr hadice pro přívod stlačeného vzduchu do stroje 1.25″
Tlak stlačeného vzduchu 8 bar
Doporučovaná velikost nádrže vzduchu 1 m3