Datum účinnosti: listopadu 2019

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ EU PRO NÁVŠTĚVNÍKY NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, ZÁKAZNÍKY A DALŠÍ OBCHODNÍ KONTAKTY

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká osobních údajů EU, které zpracovává skupina značek Burke Porter Group ("BPG", "my" nebo "nás"), do níž patří společnosti Aspect Automation, Burke E. Porter Machinery Co, BEP Europe, CIMAT, Epic Equipment & Engineering, Inc., Galileo TP Process Equipment S.r.l., Kinematic Automation, Kleinknecht, Korvis, LISMAR, NACS Inc, Primatics, Titan Inc, Universal Balancing, Van Hoecke Automation, WinterPark Engineering a XL Machine Co. Inc. Společnost BPG je celosvětovým lídrem v oblasti konstrukce a výroby inteligentních strojů na míru, které slouží řadě průmyslových odvětví. Jako taková se zabýváme omezeným počtem činností zpracování osobních údajů, které jsou popsány v tomto oznámení.

Velmi vážně bereme své povinnosti chránit osobní údaje, které zpracováváme o našich obchodních kontaktech, včetně:

 • návštěvníky našich webových stránek;
 • osoby spojené s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky, marketingovými a jinými obchodními kontakty.

v souladu se zásadami a požadavky na ochranu osobních údajů stanovenými v obecném nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů ("GDPR"), nařízení (EU) 2016/679.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se může čas od času změnit a všechny aktualizace budou zveřejněny na této stránce. Tyto změny zveřejníme na tomto oznámení a na dalších přístupných místech s předstihem před nabytím jejich účinnosti v souladu s naší trvalou povinností transparentnosti podle GDPR.

Pojmy použité v tomto oznámení o ochraně osobních údajů se vykládají v souladu s definicemi uvedenými v GDPR.

1. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pro účely GDPR je správcem pro činnosti zpracování údajů, na které se vztahuje toto oznámení:

Pro návštěvníky našich webových stránek: BPG International Finance Company LLC (Burke Porter Group), jejíž adresa je:

4760 Fulton St. East Suite 201, Ada, MI 49301

Burke Porter Group jmenovala svým zástupcem v Evropské unii:

GDPR Ochrana osobních údajů

 • Poštou:
  • BEP EUROPE nv
  • Ten Briele 6
  • 8200 BRUGGE
 • Telefonicky:
  • +32 50 /800 730
 • E-mailem:

V případě osob spojených s našimi zákazníky, potenciálními zákazníky a dodavateli je správcem údajů pobočka společnosti : BPG International Finance Company LLC (Burke Porter Group ) v EU, se kterou obchodujete. Seznam našich poboček v EU je uveden v příloze 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

POBOČKY SKUPINY BURKE PORTER V EU

 • BEP Europe: Bruges, Belgium
 • CIMAT: Bydoszcz, Poland
 • Galileo TP Process Equipment S.r.l.: Scandicci (FL), Italy; Sophia, Bulgaria
 • Kleinknecht: Siegen, Germany; Lohfelden, Germany; Wilnsdorf, Germany; Ilmenau, Germany
 • LISMAR: Ouderkerk aan de Amstel, The Netherlands
 • Universal Balancing: Bristol, United Kingdom
 • Van Hoecke Automation: Gavere, Belgium

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 • Dotazy týkající se tohoto oznámení nám můžete zasílat na adresu: privacy@burkeportergroup.com
 • Telefonicky:
  • +32 50 /800 730
 • Poštou:
  • Na adrese našeho zastoupení (výše) nebo pobočky v EU, se kterou obchodujete (viz příloha 1).

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A PROČ?

Osobní údaje získáváme, používáme a jinak zpracováváme různými způsoby. V níže uvedených oddílech uvádíme informace o našich činnostech zpracování osobních údajů v souvislosti s našimi:

 • Oddíl 1.1 Návštěvníci webových stránek
 • Oddíl 1.2 Zástupci našich stávajících nebo potenciálních zákazníků, prodejců, marketingových a jiných obchodních kontaktů

1.1 NÁVŠTĚVNÍCI WEBOVÝCH STRÁNEK

A – SOURCES OF PERSONAL DATA

Osobní údaje můžeme získat z následujících zdrojů:

 • a) přímo od návštěvníků webových stránek (například při přihlášení k odběru jakýchkoli služeb nabízených na našich webových stránkách, mimo jiné včetně e-mailových adresářů, interaktivních služeb, zasílání materiálů nebo žádostí o další zboží či služby);
 • b) ze zařízení nebo prohlížeče návštěvníka webových stránek; a/nebo
 • c) pokud nás návštěvník webových stránek kontaktuje, můžeme si o této korespondenci vést záznamy.

B – PERSONAL DATA THAT WE COLLECT AND PROCESS

 • a) jméno
 • b) e-mailová adresa
 • c) telefonní číslo
 • d) umístění
 • e) operační systém
 • f) typ prohlížeče
 • g) údaje o souborech cookie (více informací naleznete v našem NASTAVENÍ COOKIES)
 • h) preference týkající se online marketingu
 • i) IP adresa

Když kontaktujete společnost BPG, můžeme si vaši komunikaci zaznamenat, abychom vám pomohli vyřešit případné problémy. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o našich službách, například abychom vás informovali o chystaných změnách nebo vylepšeních.

Stejně jako většina webových stránek shromažďujeme určité informace automaticky a ukládáme je do souborů protokolu. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresy, typ prohlížeče, odkazující/odkazované stránky, operační systém, datum/čas a údaje o kliknutí. Můžeme shromažďovat informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verzi operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a informace o mobilní síti včetně telefonního čísla). Společnost BPG může přiřadit identifikátory vašeho zařízení nebo telefonní číslo k vašemu účtu BPG. Tyto informace používáme k analýze trendů, ke správě webu a ke sledování interakce návštěvníků s webem.

Pokud k tomuto účelu používáme soubory cookie nebo podobné technologie, vyžádáme si váš předchozí souhlas. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a podobné technologie, nebo o správě vašich preferencí pro soubory cookie naleznete na našich webových stránkách. NASTAVENÍ COOKIES.

C – WHY DO WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA AND WHAT ARE OUR LAWFUL BASES FOR IT?

Návštěvníci webových stránek
Vaše osobní údaje můžeme použít pro Naším zákonným základem pro takový postup je: Naším oprávněným zájmem je:
Poskytovat vám naše webové služby Oprávněný zájem
 • Správa webových stránek
 • Propagace našeho zboží a služeb
 • Správa účtů
Navázání a řízení našeho vztahu
 • Porozumět trhu, na kterém působíme
 • Manažerské výkaznictví (i na vnitroskupinové úrovni)
 • Správa účtů
Zjistit informace o vzorcích prohlížení našich webových stránek a výkonnosti našich webových stránek.
 • Správa webových stránek
Zabezpečení
 • Řízení bezpečnosti, rizik a prevence kriminality
 • Manažerské výkaznictví (i na vnitroskupinové úrovni)
informovat vás o našich produktech, službách a událostech, které by vás mohly zajímat, dopisem, telefonicky, e-mailem nebo jinými formami elektronické komunikace.
 • Propagace našeho zboží a služeb
 • Manažerské výkaznictví (i na vnitroskupinové úrovni)
Zjistěte, jak lze naše produkty nebo služby používat.
 • Porozumět trhu, na kterém působíme
 • Manažerské výkaznictví (i na vnitroskupinové úrovni)

Pokud použijeme váš e-mail ke sdělení marketingových informací, vyžádáme si váš předchozí souhlas, pokud nám to ukládá zákon.

Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zasíláním e-mailů od nás nebo pokud nesouhlasíte s tím, abychom vaše kontaktní údaje používali pro tyto účely, včetně přímého marketingu, oznamte nám to prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 1. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie, podívejte se prosím na naši stránku. NASTAVENÍ COOKIES.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které společnost BPG nevlastní ani nekontroluje. Upozorňujeme, že společnost BPG neodpovídá za ochranu osobních údajů ani za bezpečnostní postupy těchto jiných stránek. Doporučujeme vám, abyste si při odchodu z našich stránek dávali pozor a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů na každé webové stránce, která shromažďuje osobní údaje Kromě toho jsou webové stránky společnosti BPG umístěné na adrese https://www.burkeportergroup.com/ obsahuje odkazy na stránky společnosti BPG se sídlem mimo EU.

1.2 ZÁSTUPCI NAŠICH STÁVAJÍCÍCH NEBO POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ A PRODEJCŮ.

A – SOURCES OF PERSONAL DATA

Vaše osobní údaje můžeme získat z následujících zdrojů:

 • a) přímo od osoby spojené se zákazníkem, potenciálním zákazníkem nebo prodejcem,
 • b) od našeho zákazníka, potenciálního zákazníka nebo prodejce,
 • c) od jiných subjektů v rámci skupiny značek společnosti;
 • d) během networkingových akcí, které jsme pořádali, sponzorovali nebo se jich účastnili, a/nebo
 • e) z veřejně dostupných zdrojů (například z webových stránek vaší společnosti nebo sociálních médií).

B – PERSONAL DATA THAT WE COLLECT AND PROCESS

e) from publicly available sources (for example, your company's website or social media).

 • a) název;
 • b) obchodní jméno;
 • c) obchodní adresa;
 • d) firemní e-mailová adresa;
 • e) služební telefonní číslo; a/nebo
 • f) název pracovní pozice.

C – WHY DO WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA AND WHAT ARE OUR LAWFUL BASES FOR IT?

Zástupci našich stávajících nebo potenciálních zákazníků a prodejců
Vaše osobní údaje můžeme použít pro Naším zákonným základem pro takový postup je: Naším oprávněným zájmem je:
Poskytovat vám naše produkty nebo služby nebo od vás přijímat produkty nebo služby. Oprávněný zájem
 • Efektivně plnit naše smluvní a zákonné povinnosti.
 • Manažerské výkaznictví (i na vnitroskupinové úrovni)
Navázání a řízení našeho vztahu
 • Efektivně plnit naše smluvní a zákonné povinnosti.
 • Správa účtů
 • Porozumět trhu, na kterém působíme
 • Manažerské výkaznictví (i na vnitroskupinové úrovni)
Learn about how our products and services are or may be used
 • Porozumět trhu, na kterém působíme
 • Manažerské výkaznictví (i na vnitroskupinové úrovni)
Zabezpečení
 • Řízení bezpečnosti, rizik a prevence kriminality
 • Manažerské výkaznictví (i na vnitroskupinové úrovni)
informovat vás o našich produktech, službách a událostech, které by vás mohly zajímat, dopisem, telefonicky, e-mailem nebo jinými formami elektronické komunikace.
 • Promote our products and services
 • Manažerské výkaznictví (i na vnitroskupinové úrovni)

Pokud použijeme váš e-mail ke sdělení marketingových informací, vyžádáme si váš předchozí souhlas, pokud to vyžaduje zákon.

Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zasíláním e-mailů od nás nebo pokud nesouhlasíte s používáním vašich kontaktních údajů pro tyto účely, včetně přímého marketingu, oznamte nám to prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 1.

2. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost BPG sdílí osobní údaje v rámci podnikové skupiny a s oprávněnými dodavateli a zástupci třetích stran, jak je popsáno níže. Pokud k tomu nemáme zákonný důvod, nesdílíme vaše osobní údaje s nikým jiným. Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám.

PŘÍSLUŠNÍCI BPG

BPG je globální výrobce, jehož operace jsou podporovány centralizovanými IT systémy, které jsou umístěny ve Spojených státech. Vaše osobní údaje sdílíme s dalšími subjekty ve skupině Burke Porter Group, pokud je to nezbytné pro naši činnost. Následující tabulka ukazuje, jak sdílíme různé typy osobních údajů v rámci společnosti BPG.

Návštěvníci webových stránek, marketing a další obchodní kontakty Stávající nebo potenciální zákazníci a prodejci
Webové stránky subjektu Jak se shromažďují údaje o uživatelích Jak se používají uživatelské údaje Jak se shromažďují údaje o uživatelích Jak se používají uživatelské údaje
Aspect Automation Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; kontaktní informace jsou odeslány na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů. Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; kontaktní informace jsou odeslány na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů.
Burke Porter Group Uživatelé mohou vyplnit kontaktní formulář prostřednictvím kontaktní stránky; kontaktní informace jsou zasílány na distribuční e-mail (info@burkeportergroup.com) a informace o uživateli uložené na zadní straně systému WordPress po neomezenou dobu. Přidání do prodejní databáze, e-mailový marketing s cílem informovat o tom, jak jsou nebo mohou být naše produkty a služby využívány. Uživatelé mohou vyplnit kontaktní formulář prostřednictvím kontaktní stránky; kontaktní informace jsou zasílány na distribuční e-mail (info@burkeportergroup.com) a informace o uživateli uložené na zadní straně systému WordPress po neomezenou dobu. Přidání do prodejní databáze, e-mailový marketing s cílem informovat o tom, jak jsou nebo mohou být naše produkty a služby využívány.
Burke E. Porter Machinery Co Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; kontaktní informace jsou odeslány na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze, e-mailový marketing s cílem informovat o tom, jak jsou nebo mohou být naše produkty a služby využívány. Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; kontaktní informace jsou odeslány na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidáno do prodejní databáze pro účely e-mailového marketingu.
CIMAT Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze, e-mailový marketing s cílem informovat o tom, jak jsou nebo mohou být naše produkty a služby využívány, podávání zpráv o marketingových výsledcích, zlepšování uživatelské zkušenosti s webovými stránkami. Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů.
Epic Equipment Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; kontaktní informace jsou odeslány na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů. Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; kontaktní informace jsou odeslány na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů.
Galileo TP Process Equipment Uživatelské podání přímo na sales@galileotp.com email. Galileo přímo udržuje komunikaci a vztahy s novými zákazníky. Uživatelské podání přímo na sales@galileotp.com email or contact Gaileo employees directly. Galileo přímo udržuje komunikaci a vztahy se stávajícími zákazníky.
Kinematic Automation Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; kontaktní informace jsou odeslány na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů. Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; kontaktní informace jsou odeslány na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů.
Kleinknecht Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů. Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů.
Korvis Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Added to sales database to establish and maintain relationship Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů.
NACS, Inc. Uživatel odešle e-mail na distribuční e-mail prodeje. Přidáno do prodejní databáze. Uživatel odešle e-mail na distribuční e-mail prodeje. Přidáno do prodejní databáze.
Primatics Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů. Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů.
Titan Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů. Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů.
Universal Balancing Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/; contact submission is sent to a distribution email and user’s information stored on the back-end of WordPress and within HubSpot. Přidání do prodejní databáze, e-mailový marketing s cílem informovat o tom, jak jsou nebo mohou být naše produkty a služby využívány, podávání zpráv o marketingových výsledcích, zlepšování uživatelské zkušenosti s webovými stránkami. Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/ and/or service page; contact submission is sent to a distribution email and user’s information stored on the back-end of WordPress and within HubSpot. Přidání do prodejní databáze za účelem navázání a udržování vztahů.
Van Hoecke Automation Uživatel odešle e-mail na distribuční e-mail prodeje. Přidáno do prodejní databáze. Uživatel odešle e-mail na distribuční e-mail prodeje. Přidáno do prodejní databáze.
WinterPark Engineering Uživatelské podání přímo na info@winterpark.us email. Společnost WinterPark přímo udržuje komunikaci a vztahy s novými zákazníky. Uživatelské podání přímo na info@winterpark.us email or contact WinterPark employees directly. Společnost WinterPark přímo udržuje komunikaci a vztahy se stávajícími zákazníky.
XL Machine Company Uživatelské podání prostřednictvím https://cimat-balancing.com/cs/kontakt/ and RFQ form; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidáno do prodejní databáze pro účely e-mailového marketingu. Uživatelské podání prostřednictvím RFQ form; odeslání kontaktu je odesláno na distribuční e-mail a informace o uživateli jsou uloženy v back-endu WordPressu. Přidáno do prodejní databáze pro účely e-mailového marketingu.

NAŠI POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Osobní údaje můžeme zpřístupnit organizacím, které nám poskytují služby, a to na základě smluvních záruk, které je zavazují k dodržování smluvních požadavků stanovených GDPR.

Osobní údaje sdílíme například s následujícími typy poskytovatelů služeb:

 • a) poskytovatelé technické podpory, kteří pomáhají s našimi webovými stránkami a IT infrastrukturou;
 • b) poskytovatelé softwaru třetích stran, včetně poskytovatelů řešení typu "software jako služba", pokud poskytovatel hostuje příslušné osobní údaje naším jménem;
 • c) naše reklamní a propagační agentury a konzultanti a organizace, které jsme si vybrali k provádění marketingových kampaní naším jménem; a/nebo
 • d) poskytovatelé, kteří nám pomáhají efektivně a bezpečně ukládat, třídit a organizovat informace v elektronické i tištěné podobě a pro marketingové účely.

FÚZE A PŘEVZETÍ SPOLEČNOSTÍ

V případě, že se rozhodneme prodat celý náš podnik nebo jeho část, můžeme vaše osobní údaje předat potenciálním kupcům a jejich poradcům, a to s výhradou příslušných závazků mlčenlivosti.

PRÁVNÍ POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOLEČNOSTI BPG

Osobní údaje můžeme sdílet se značkami, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost BPG, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k nim, jejich použití, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné pro:

 • splnit jakýkoli platný zákon, nařízení, právní proces, předvolání nebo vymahatelnou vládní žádost.
 • vymáhat dodržování platných smluvních podmínek, podmínek používání nebo jiných možných porušení smluv nebo pravidel společnosti BPG, včetně vyšetřování možných porušení.
 • odhalovat, předcházet, vyšetřovat nebo jinak řešit podvody, bezpečnostní nebo technické problémy.
 • chránit před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti BPG, našich uživatelů nebo veřejnosti, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

3. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU/EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Mezinárodní předávání v rámci BPG se řídí standardními smluvními doložkami pro správce [a zpracovatele] schválenými Komisí EU.

Vaše údaje můžeme také předávat dodavatelům a obchodním partnerům třetích stran mimo EU, například našim poskytovatelům systémů pro řízení vztahů se zákazníky HubSpot a Zoho. Pokud tak činíme, jsou tyto údaje používány k udržování databází prodejních kontaktů, informování o marketingových rozhodnutích a akcích, podávání zpráv o marketingových výsledcích a zlepšování uživatelského komfortu webových stránek.

Webové stránky BPG se nacházejí na adrese https://www.burkeportergroup.com/ a webové stránky značek BPG se sídlem v EU a USA (včetně Burke E. Porter Machinery Co., BEP Europe, CIMAT, Epic Equipment & Engineering, Inc., Galileo TP Process Equipment S.r.l., Kleinknecht, Korvis, LISMAR, NACS Inc., Primatics, Titan Inc., Universal Balancing, Van Hoecke Automation, WinterPark Engineering a XL Machine Co. Inc.) jsou hostovány a spravovány ve Spojených státech.

Vaše údaje můžeme přenášet ze Spojených států do jiných zemí nebo oblastí v souvislosti s ukládáním a zpracováním údajů, plněním vašich požadavků a provozem Stránek.

Pokud předáváme vaše osobní údaje poskytovatelům služeb a obchodním partnerům mimo EHP, činíme tak v případě, že je uzavřena dohoda o zpracování údajů, kde je to vyžadováno, a:

 • a) jde o předání do země mimo EHP, která má rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti, nebo do organizace v USA, která má certifikaci EU-US Privacy Shield;
 • b) na předávání se vztahují standardní smluvní doložky nebo jiná ochranná opatření schválená Evropskou komisí k zabezpečení předávání osobních údajů; nebo
 • c) jde o předání organizaci, která má závazná podniková pravidla schválená orgánem EU pro ochranu údajů nebo schválený kodex chování.

Kopii výše uvedené dokumentace si můžete vyžádat tak, že nás o tom informujete prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle 1.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny v souvislosti s vaším vztahem s námi, pokud nemáme zákonné právo nebo povinnost uchovávat údaje po delší dobu nebo pokud nejsou údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. VAŠE PRÁVA NA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost BPG umožní jednotlivci přístup k jeho osobním údajům a umožní mu opravit, změnit nebo vymazat nepřesné informace, s výjimkou případů, kdy by zátěž nebo náklady spojené s poskytnutím přístupu byly nepřiměřené rizikům pro soukromí jednotlivce v daném případě nebo kdy by byla porušena práva jiných osob než jednotlivce. Pošlete prosím e-mail privacy@burkeportergroup.com to review and update your personal contact information.

GDPR vám v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů poskytuje určitá práva, včetně práva na:

 • požádat o přístup k osobním údajům, které se vás týkají (běžně známé jako "žádost o přístup k údajům"). To vám umožní získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit si, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.
 • požádat o opravu, opravu nebo aktualizaci jakýchkoli osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás máme.
 • požádat o přenos vámi poskytnutých osobních údajů ve strojově čitelném formátu ("přenositelnost údajů").
 • Žádost o vymazání osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali. Máte také právo nás požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů, pokud jste využili svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže).
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů (např. pokud chcete, abychom zjistili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování).
 • vznést za určitých okolností námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Toto právo se může uplatnit, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněných zájmech společnosti, jak je vysvětleno výše, nebo pokud je rozhodování o vás založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
 • Odvolání souhlasu. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Tato práva nejsou absolutní a podléhají různým podmínkám:

 • platné právní předpisy o ochraně údajů a soukromí a
 • the laws and regulations to which we are subject.

Pokud se kdykoli rozhodnete, že si nepřejete, abychom vás kontaktovali pro účely přímého marketingu, nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých výše uvedených práv, oznamte nám prosím své přání prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle 1.

Uděláme vše pro to, abychom reagovali na vaše případné žádosti nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, můžete podat stížnost na adresu privacy@burkeportergroup.com.

Máte také právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů v Evropské unii.

PŘÍLOHA 1.

Burke Porter Group jmenovala svým zástupcem v Evropské unii:

GDPR Ochrana osobních údajů

 • Poštou:
  • BEP EUROPE nv
  • Ten Briele 6
  • 8200 BRUGGE
 • Telefonicky:
  • +32 50 /800 730
 • E-mailem:

EU POBOČKY SKUPINY BURKE PORTER GROUP:

BEP Europe: Bruges, Belgium

 • BEP EUROPE nv
  Ten Briele 6
  8200 BRUGGE

CIMAT: Bydoszcz, Poland

 • 4 ul. Bogdan Raczkowski
  Město Bydgoszcz, 85-862
  Polsko

Galileo TP Process Equipment

 • Via del Pantano, 73A
  50018 Scandicci (Florence) – Italy
  Elin Pelin, 45
  Sophia – Bulgaria

Kleinknecht: Siegen, Germany; Lohfelden, Germany; Wilnsdorf, Germany; Ilmenau, Germany

 • Eiserntalstraße 358
  D-57080 Siegen
 • Lange Straße 14
  D-34253 Lohfelden
 • Auf der Landeskrone 2
  D-57234 Wilnsdorf
 • Weimarer Straße 1b
  D-98693 Ilmenau

LISMAR: Ouderkerk aan de Amstel, The Netherlands

 • Lismar Engineering B.V.
  Ambachtenstraat 55
  1191 JM OUDERKERK AAN DE AMSTEL
  The Netherlands

Universal Balancing: Bristol, United Kingdom

 • Douglas Road Industrial Park
  Bristol, BS15 8PD
  Spojené království

Van Hoecke Automation: Gavere, Belgium

 • Industriepark Asper
  Legen Heirweg 29
  B-9890 Gavere