ŠKOLENÍ

Firma CIMAT Sp. z o.o. poskytuje služby školení personálu v oblasti teorie a praxe vyvažování.

Školení se nejčastěji týkají následujících oblastí:
 • Vybraná problematika ze základů vyvažování:
  • statické a dynamické nevyvážení,
  • roviny měření a roviny korekce,
  • příčiny vzniku nevyvážení.
  • typy vyvažovacích strojů
 • Vyvažování na vlastních ložiscích, vyvažování na stacionárních vyvažovačkách: principy, podobnost, rozdíly.
 • Vyvažování pevných a pružných rotorů.
 • Kalibrace vyvažovacích strojů. Vyvažovací stroje s tvrdým a měkkým ložiskem
 • Elektrický rám v analogových systémech měření a součinitele vlivu v digitálních systémech měření.
 • Výhody a nevýhody pohonů: řemenového a s kardanovou hřídelí.
 • Vibrace mechanického systému s jedním stupněm volnosti. Fázová a amplitudová charakteristika.
 • Vyvažování prověšených rotorů - praktické aspekty.
 • Praktické poznámky k obsluze vyvažovaček.
 • Možnost kompenzace nevyvážení úchytů.
 • Výuka obsluhy moderního modulu měření.
 • Praktická cvičení na vyvažovačkách.
 • Praktický výcvik v používání vyvažovacích strojů
V závislosti na požadavcích může školení probíhat u zákazníka nebo v Bydhošti, v sídle CIMAT. Školení vedou vysoce kvalifikovaní odborníci, včetně doktorů technických věd.    

CONTACT:  SERWIS.CMT@ASCENTIALTECH.COM