Stojí to za vyvažování?

Vyplatí se vyvažovat?

Existuje jedna odpověď: stojí za to vyvažovat, protože:

 • zvýšení bezpečnosti osob cestujících autobusem, vlakem, autem nebo letadlem (vyvážení např. součástí leteckých motorů, železničních kol nebo součástí používaných při konstrukci automobilů a jiných typů vozidel).
 • staráte se o svou peněženku; nevyvážená zařízení se rychleji opotřebovávají a častěji trpí nákladnými poruchami.
 • zvýší se kvalita vyráběných komponentů; vyvážením nástrojů nebo technologických zařízení dosáhnete lepší kvality zpracovávaného povrchu.
 • zvýší se vaše pohodlí při používání zařízení a vozidel s dobře vyváženými prvky (eliminace hluku a vibrací).
 • v mnoha případech má vyvažování rotujících součástí vliv na jejich správnou funkci (např. gyroskopy).

 

Výskyt vibrací a jejich účinky.

Vibrace, které vznikají v důsledku nesprávného vyvážení rotujícího prvku, vedou k:

 • poškození nebo rychlé opotřebení ložisek rotoru.
 • Damage or rapid wear of the rotor bearings.
 • zvýšení hladiny hluku v prostředí
 • porucha stroje (příkladem může být brusný kotouč, jehož "házení" v důsledku nevyváženosti způsobí, že úroveň drsnosti povrchu nesplňuje požadované parametry),
 • snížení provozních parametrů zařízení
 • tragické nehody

 

Vyvažování - jak měříme?

- Vyvážený díl se umístí pomocí rukojeti na vyvažovací vřeteno, které uvedeme do pohybu.

- Snímače síly měří odstředivé síly způsobené nerovnováhou hmotnosti kolem skutečné osy otáčení.

- Odstředivé síly se měří ve dvou různých rovinách kolem opěrných bodů vyvažovacího vřetena. Určíme velikost signálů a jejich fázový posun vzhledem k vřetenu.

- Silové signály se používají k výpočtu výsledků měření nevyváženosti ve vztahu k vyvažovacím rovinám. Vypočtené nevyváženosti se změní, pokud se změní poloha vyvažovacích rovin.

- Na základě vypočtených hodnot nevyváženosti se vypočítá kompenzace nevyváženosti (skutečná hodnota korekční váhy).