Technické Zkoušky a Vzorkové Rotory

Zásadní podmínkou účinného vyvážení je efektivní zařízení.

Na přání zákazníka provádíme technické zkoušky v souladu s normou ISO 2953. V rámci prováděných činností náš servis provádí opravy a nezbytné seřízení a nastavení mechanického i elektronického vybavení. Vydaný protokol měření ilustruje aktuální technický stav stroje a obsahuje doporučení pro provedení oprav zkoušených prvků. V případě pozitivního výsledku technické zkoušky vyvažovačka obdrží certifikát správné funkce.

Naplánujte si inspekci

Na žádost klienta mohou být testy provedeny v souladu s ISO 21940-21: 2012 (dříve ISO 2953).

Na přání zákazníka vyrábíme také nové vzorkové rotory pro stroje s vodorovnou i svislou osou rotace. U vzorkových rotorů, které již zákazníci vlastní, provádíme technické zkoušky a certifikaci.

At the customer’s request CIMAT can provide new calibration rotors for horizontal and vertical machines. Additionally, CIMAT’s service team conducts technical inspection and certification of calibration rotors.