ISO pentru calitatea echilibrarii

S-au stabilit clasele de calitate A care permit clasificarea cerințelor privind nivelul de dezechilibru rezidual admis pentru tipul de rotor care garantează funcționarea satisfăcătoare a acestuia. Clasele sunt prezentate în tabel, unde numărul tot mai mare înseamnă un standard mai puțin restrictiv. Numărul reprezintă viteza maximă admisibilă de vibrație a unei piese rotative.

Grade G [mm/s] Exemple de rotoare de echilibru
4000 Manivelă pentru motoare diesel marine mari și lente (turația pistonului sub 9 m/s), inerent dezechilibrate
1600 Arborele cotit pentru motoare diesel marine mari și lente (turația pistonului sub 9 m/s), echilibrate în mod inerent
630 Manivele, inerent dezechilibrate, montate elastic
250 Unități arbore cotit, inerent dezechilibrate, montate rigid
100 Motoare cu piston complet pentru autoturisme, camioane și locomotive
40 Autoturisme: roți, jante, seturi de roți, arbori de tracțiune

Manivelă, în mod inerent echilibrată, montată elastic

16 Utilaje agricole

Unități arbore cotit, echilibrate în mod inerent, montate rigid

Mașini de concasat

Arbori de acționare (arbori cardani, arbori de elice)

6,3 Turbine cu gaz pentru aeronave

Centrifuge (separatoare, decantoare)

Motoare și generatoare electrice (cu o înălțime a arborelui de cel puțin 80 mm), cu viteze nominale maxime de până la 950 r/min

Motoare electrice cu înălțimi ale arborelui mai mici de 80 mm

Fani

Gears

Mașinărie, General

Mașini-unelte

Mașini de hârtie

Mașini de uzină de proces

Pompe

Turbocompresoare

Turbine de apă

2,5 Compresoare

Unități de calculator

Motoare și generatoare electrice (cu o înălțime a arborelui de cel puțin 80 mm), cu viteze nominale maxime mai mari de 950 r/min

Turbine cu gaz și turbine cu abur

Unități mașină-unealtă

Mașini textile

1 Drivere audio și video

Unități de mașină de rectificat

0,4 Giroscoape

Axe și unități ale sistemelor de înaltă precizie

Din motive justificate, este posibil să se absolve mai precis viteza vibrațiilor admisibile ale rotorului.

Pentru a calcula valoarea dezechilibrului în [gmm] în funcție de gradul G, se utilizează următoarea formulă:

Uper = 9549 · G · m/n

unde:
Uper – dezechilibru admisibil al rotorului [gmm]

m – greutatea rotorului [kg]
n – viteza maximă de serviciu a rotorului [r/min]

În cazul rotorului de echilibrare în două planuri, valoarea de mai sus este valoarea totală pentru rotor. Datorită geometriei sale, trebuie împărțit în mod corespunzător în planurile 1 și 2.