TEKNİK İNCELEME VE KALİBRASYON ROTORU

A vital condition of effective balancing is efficient equipment.

Müşterinin isteği üzerine, teknik denetim ISO 2953 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Teknik denetim süresince, ekibimiz bir dizi kalibrasyon ve ayarlamalar yapmaktadır. Buna ek olarak, makinanın teknik durumunu ve yapılması gereken onarımları gösterir rapor verilir. Makinanın teknik denetimi geçmesi durumunda, geçici bir sertifika düzenlenir.

İncelemenizi Planlayın

Müşterinin talebi üzerine muayene, ISO 21940-21: 2012 (eski ISO 2953) standardına göre gerçekleştirilebilir.

Müşterinin isteği üzerine, yatay ve dikey makinalar için master rotor sağlıyoruz. Ayrıca, teknik ekibimiz kalibrasyon rotorlarının teknik denetim ve sertifikasyonunu yapmaktadır.

At the customer’s request CIMAT can provide new calibration rotors for horizontal and vertical machines. Additionally, CIMAT’s service team conducts technical inspection and certification of calibration rotors.